TOYOTA VIOS

Toyota Vios GR-S ( CVT )

Hộp Số: 1.5 GR-S CVT
* 5 chỗ • Sedan • Xăng
* Xe trong nước
* Số tự động vô cấp
630,000,000 

Toyota Vios 1.5G ( CVT )

Hộp Số: 1.5 G CVT
* 5 chỗ • Sedan • Xăng
* Xe trong nước
* Số tự động vô cấp
581,000,000 

Toyota Vios 1.5E ( CVT )

Hộp Số: 1.5E CVT
* 5 chỗ • Sedan • Xăng
* Xe trong nước
* Số tự động vô cấp
531,000,000 

Toyota Vios 1.5E (MT)

Hộp Số: 1.5E MT
* 5 chỗ • Sedan • Xăng
* Xe trong nước
* Số sàn 5 cấp
478,000,000 

TOYOTA COROLLA CROSS

Toyota Corolla Cross 1.8HV

Hộp Số: 1.8 Hybrid
* 5 chỗ • Máy (Xăng + Điện)
* Xe nhập khẩu Thái Lan
* Số tự động vô cấp
910,000,000 

Toyota Corolla Cross 1.8V

* 5 chỗ • Máy Xăng
* Xe nhập khẩu Thái Lan
* Số tự động vô cấp
820,000,000 

Toyota Corolla Cross 1.8G

* 5 chỗ • Máy Xăng
* Xe nhập khẩu Thái Lan
* Số tự động vô cấp
720,000,000 

TOYOTA ALTIS

Toyota Altis 1.8 HV (Hybrid)

Hộp Số: 1.8HV (CVT)
* 5 chỗ • Sedan • Xăng
* Nhập khẩu tại Thái Lan
* Số tự động vô cấp
860,000,000 

Toyota Altis 1.8V (CVT)

Hộp Số: 1.8V (CVT)
* 5 chỗ • Sedan • Xăng
* Xe nhập khẩu tại Thái Lan
* Số tự động vô cấp
765,000,000 

Toyota Altis 1.8G (CVT)

Hộp Số: 1.8G (CVT)
* 5 chỗ • Sedan • Xăng
* Nhập khẩu tại Thái Lan
* Số tự động vô cấp
719,000,000 

TOYOTA RAIZE

Toyota Raize 1.0 Tubor

Hộp Số: 1.0 Tubor (AT)
* 5 chỗ • SUV • Xăng
* Xe nhập khẩu
* Số tự động vô cấp Dual-CVT
527,000,000 

TOYOTA VELOZ

Toyota VELOZ CROSS TOP

Hộp Số: 1.5(CVT)
* 7 chỗ • Xăng
* Xe nhập khẩu Indonesia
* Số tự động vô cấp
688,000,000 

Toyota VELOZ CROSS

Hộp Số: 1.5(CVT)
* 7 chỗ • Xăng
* Xe nhập khẩu Indonesia
* Số tự động vô cấp
648,000,000 

TOYOTA AVANZA

Toyota Avanza 1.5CVT

Hộp Số: 1.5 (DualCVT)
* 7 chỗ • Đa dụng • Xăng
* Xe nhập khẩu Indonesia
* Số tự động vô cấp kép
588,000,000 

Toyota Avanza 1.5MT

Hộp Số: 1.5 (MT)
* 7 chỗ • Đa dụng • Xăng
* Xe nhập khẩu Indonesia
* Số sàn 5 cấp
548,000,000 

TOYOTA FORTUNER

Toyota Fortuner Legender 2.8AT 4X4

Hộp Số: 2.8 (AT)
* 7 chỗ • SUV • Dầu
* Xe lắp ráp
* Số tự động
1,426,000,000 

Toyota Fortuner Legender 2.4AT 4X2

Hộp Số: 2.4 (AT)
* 7 chỗ • SUV • Dầu
* Xe lắp ráp
* Số tự động
1,195,000,000 

Toyota Fortuner 2.8V (AT) 4X4

Hộp Số: 2.8V (AT) 4X4
* 7 chỗ • SUV • Dầu
* Xe lắp ráp
* Số tự động
1,388,000,000 

Toyota Fortuner 2.7V (AT) 4X4

Hộp Số: 2.7V (AT) 4X4
* 7 chỗ • SUV • Xăng
* Xe nhập khẩu
* Số tự động
1,244,000,000 

Toyota Fortuner 2.7V (AT) 4X2

Hộp Số: 2.7V (AT)
* 7 chỗ • SUV • Xăng
* Xe nhập khẩu
* Số tự động
1,154,000,000 

Toyota Fortuner 2.4AT 4X2

Hộp Số: 2.4 (AT)
* 7 chỗ • SUV • Dầu
* Xe lắp ráp
* Số tự động
1,080,000,000 

Toyota Fortuner 2.4MT 4X2

Hộp Số: 2.4 (MT)
* 7 chỗ • SUV • Dầu
* Xe lắp ráp
* Số sàn 6 cấp.
995,000,000 

TOYOTA CAMRY

Toyota Camry 2.5HV (Hybrid)

Hộp Số: 2.5HV (CVT)
* 5 chỗ • Sedan • Xăng
* Xe nhập khẩu
* Số tự động vô cấp
1,441,000,000 

Toyota Camry 2.5Q

Hộp Số: 2.5Q (8AT)
* 5 chỗ • Sedan • Xăng
* Xe nhập khẩu
* Số tự động 8 cấp
1,349,000,000 

Toyota Camry 2.0Q

Hộp Số: 2.0Q (CVT)
* 5 chỗ • Sedan • Xăng
* Xe nhập khẩu
* Số tự động vô cấp
1,167,000,000 

Toyota Camry 2.0G

Hộp Số: 2.0G (CVT)
* 5 chỗ • Sedan • Xăng
* Xe nhập khẩu
* Số tự động vô cấp
1,050,000,000 

TOYOTA HILUX

Toyota Hilux 2.8G 4×4 (AT)

Hộp Số: 2.8G (AT) 4X4
* 5 chỗ • Bán tải • Dầu
* Xe nhập khẩu
* Số tự động 6 cấp
913,000,000 

Toyota Hilux 2.4G 4×4 (MT)

Hộp Số: 2.8G (MT) 4X4
* 5 chỗ • Bán tải • Dầu
* Xe nhập khẩu
* Số tay 6 cấp
799,000,000 

Toyota Hilux 2.4G 4×2 AT

Hộp Số: 2.4G (AT) 4X2
* 5 chỗ • Bán tải • Dầu
* Xe nhập khẩu
* Số tự động 6 cấp
674,000,000 

Toyota Hilux 2.4G(4×2) MT

Hộp Số: 2.4G (MT) 4X2
* 5 chỗ • Bán tải • Dầu
* Xe nhập khẩu
* Số tay 6 cấp
628,000,000 

TOYOTA WIGO

Toyota Wigo 1.2 (AT)

Hộp Số: 1.2 (4AT)
* 5 chỗ • Hatback • Xăng
* Xe Nhập khẩu
* Số tự động 4 cấp
385,000,000 

Toyota Wigo 1.2 (MT)

Hộp Số: 1.2(MT)
* 5 chỗ • Hatback • Xăng
* Xe Nhập khẩu
* Số sàn 5 cấp
352,000,000 

TOYOTA RUSH

Toyota Rush 1.5AT

Hộp Số: 1.5 (AT)
* 7 chỗ • SUV • Xăng
* Xe nhập khẩu
* Số tự động 4 cấp
634,000,000 

TOYOTA YARIS

Toyota Yaris G (CVT)

Hộp Số: 1.5(AT)
* 5 chỗ • Hatchback • Xăng
* Xe nhập khẩu
* Số tự động v